Tag: islam

Tauhid, Yang Paling Awal dan Paling Akhir

Tauhid, Yang Paling Awal dan Paling Akhir
January 23, 2015
Artikel Islam

Sesungguhnya Tauhid merupakan perkara paling awal dan paling akhir, juga sisi lahir dan sisi batin dari agama Islam. Ia adalah …Read the Rest

Yang Membatalkan Keislaman Kita (2)

Yang Membatalkan Keislaman Kita (2)
January 23, 2015
Artikel Islam

Menjadikan Sesuatu Sebagai Perantara Antara Seseorang dengan Allah Taala Seseorang yang menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah; ia …Read the Rest

Yang Membatalkan Keislaman Kita

Yang Membatalkan Keislaman Kita
January 16, 2015
Artikel Islam

Pembatal keislaman disebut juga dengan sebab-sebab kemurtadan. Setiap muslim harus mengerti hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan seseorang menjadi murtad, …Read the Rest

Pintu Taubat Selalu Terbuka

Pintu Taubat Selalu Terbuka
January 9, 2015
Artikel Islam

Taubat dalam bahasa arab berasal dari kata kerja taaba yang bermakna kembali, rujuk dan menyesal. Adapun menurut syariat, taubat adalah …Read the Rest

Kaum Wanita Dalam Pandangan Islam

Kaum Wanita Dalam Pandangan Islam
January 2, 2015
Artikel Islam

Kedudukan Wanita Di Masa Sebelum Islam Yang dimaksud dengan masa sebelum Islam adalah masa jahiliyah yang dilalui oleh bangsa Arab …Read the Rest

Hukum Islam Berkenaan Dengan Kalangan Non Muslim

Hukum Islam Berkenaan Dengan Kalangan Non Muslim
December 26, 2014
Artikel Islam

Pengertian Non Muslim Kalangan non muslim adalah mereka yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad shallallahu alaih wa sallam, dan tidak …Read the Rest

Allah Menghalalkan Segala Yang Baik

Allah Menghalalkan Segala Yang Baik
December 19, 2014
Artikel Islam

Hukum asal perkara yang bermanfaat dan baik adalah halal, dan hukum asal perkara yang bermudarat dan buruk adalah haram. Segala …Read the Rest

Syarat-syarat Menjadi Ahli Tauhid

Syarat-syarat Menjadi Ahli Tauhid
December 12, 2014
Artikel Islam

Ketahuilah, sesungguhnya kalimat yang paling baik, mulia, agung dan bermanfaat adalah kalimat tauhid laa ilaaha illallah. Ia adalah tali ikatan …Read the Rest

Merekatkan Ukhuwah Islamiyyah

Merekatkan Ukhuwah Islamiyyah
December 5, 2014
Artikel Islam

Sesungguhnya orang-orang beriman saling bersaudara dalam agama dan keimanan kepada Allah. Persaudaraan keimanan ini lebih kuat dari ikatan dan hubungan …Read the Rest

Menunaikan Hak Allah dan Hak Sesama

Menunaikan Hak Allah dan Hak Sesama
October 24, 2014
Artikel Islam

Rasulullah shallallahu alaih wa sallam bersabda, “Bertakwalah kepada Allah di mana pun engkau berada. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan …Read the Rest

Zikir: Ibadah Yang Paling Mudah

Zikir: Ibadah Yang Paling Mudah
October 17, 2014
Artikel Islam

Berzikir mengingat Allah adalah ibadah yang paling mudah, mulia dan utama. Sebab, gerakan lisan lebih ringan daripada gerakan badan. Berzikir …Read the Rest

Hak Allah dan Hak Hamba

Hak Allah dan Hak Hamba
October 10, 2014
Artikel Islam

Rasulullah shallallahu alaih wa sallam bersabda, “Bertakwalah kepada Allah dimana pun engkau berada, ikutilah kejelekan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu …Read the Rest