Tag: artikel

Keutamaan Bulan Ramadhan

Keutamaan Bulan Ramadhan
June 13, 2014
Artikel Islam

Bulan Ramadhan memiliki fadhilah dan keistimewaan yang sangat besar. Berikut ini adalah sebagian dari fadhilah dan keistimewaan tersebut: – Pada …Read the Rest

Mengenal Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam 2

Mengenal Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam 2
June 6, 2014
Artikel Islam

Kembali Ke Pangkuan Ibu Setelah peristiwa pembelahan dada itu, Halimah merasa khawatir terhadap keselamatan anak susuannya. Ia lalu mengembalikan Muhammad …Read the Rest

Mengenal Nabi Muhammad shallallahu alaih wa sallam 1

Mengenal Nabi Muhammad shallallahu alaih wa sallam 1
May 30, 2014
Artikel Islam

Nasab Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muththalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah …Read the Rest

Hak Muslim Atas Muslim Yang Lain

Hak Muslim Atas Muslim Yang Lain
May 23, 2014
Artikel Islam

Rasulullah shallallahu ‘alaih wa sallam bersabda,“Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Jika engkau berjumpa dengannya maka ucapkanlah …Read the Rest

Mengangkat Pemimpin Dalam Pandangan Islam

Mengangkat Pemimpin Dalam Pandangan Islam
May 16, 2014
Artikel Islam

Memimpin kaum muslimin sudah barang tentu merupakan amanah dan tanggung jawab yang besar. Agama Islam tidak akan tegak dan kemaslahatan …Read the Rest

Hukum Hadiah Dalam Islam

Hukum Hadiah Dalam Islam
May 9, 2014
Artikel Islam

Sungguh, dalam kehidupan manusia, hadiah memiliki pengaruh positif dalam memperkuat ikatan dan hubungan sosial. Dengan hadiah, rasa cinta akan tumbuh, …Read the Rest

Kewajiban Bersikap Loyal Kepada Kaum Muslimin

Kewajiban Bersikap Loyal Kepada Kaum Muslimin
May 2, 2014
Artikel Islam

Al-Quran dan as-Sunnah telah menjelaskan dengan gamblang bagaimana seorang muslim memberikan sikap loyal (walaa`) dan sikap penentangannya (baraa`). Berikut ini …Read the Rest

Cinta dan Benci di Dalam Islam

Cinta dan Benci di Dalam Islam
April 25, 2014
Artikel Islam

Setiap muslim wajib beragama sesuai dengan pokok-pokok akidah Islam. Ia juga wajib mencintai orang-orang yang bertauhid, dan memusuhi orang-orang musyrik. …Read the Rest

Mengenal Al-Firqah an-Naajiyah

Mengenal Al-Firqah an-Naajiyah
April 11, 2014
Artikel Islam

Allah Subhaanahu wa Taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan al-Quran dan melarang kita menjadi seperti orang-orang musyrikin yang berpecah …Read the Rest

Mewaspadai Bid’ah

Mewaspadai Bid’ah
April 4, 2014
Artikel Islam

Sebagaimana telah diketahui bahwa tidak ada satu kebaikan pun kecuali telah diajarkan oleh Nabi Muhammad shallallahu alaih wa sallam. Dan …Read the Rest

Beriman Dengan Takdir Allah

Beriman Dengan Takdir Allah
March 28, 2014
Artikel Islam

Tidak ada keraguan bahwa penetapan al-Qadha dan al-Qadar, beriman dengan keduanya dan apa yang terkandung padanya termasuk rukun Islam yang …Read the Rest

Beberapa Peristiwa Hari Kiamat

Beberapa Peristiwa Hari Kiamat
March 21, 2014
Artikel Islam

Imam as-Safariini mengatakan, “Ketahuilah bahwa pada hari manusia dibangkitkan setelah kiamat, akan terjadi kengerian dan kegoncangan yang sangat dahsyat. Ketika …Read the Rest