Artikel Islam

Beberapa Hukum Fikih Berkaitan dengan Non Muslim

Beberapa Hukum Fikih Berkaitan dengan Non Muslim
April 17, 2015
Artikel Islam

Bagian pertama: Hukum Ibadah Non Muslim Ibadah yang dilakukan oleh non muslim tidak sah, karena Allah Jalla wa ‘Alaa berfirman,“Dan …Read the Rest

Tuntunan Beristinja

Tuntunan Beristinja
April 10, 2015
Artikel Islam

Arti dan hukum istinja Secara istilah, istinja berarti membersihkan kotoran yang keluar dari dua jalan (qubul dan dubur) dengan air, …Read the Rest

Bagaimana Kita Membersihkan Najis

Bagaimana Kita Membersihkan Najis
April 3, 2015
Artikel Islam

Membersihkan Pakaian Yang Terkena Darah Haid Yaitu dengan digosok dan dikerik dengan ujung jari agar kotoran lepas dan hilang, kemudian …Read the Rest

Bersuci Dari Najis dan Hadats

Bersuci Dari Najis dan Hadats
February 13, 2015
Artikel Islam

Definisi Thaharah dan Urgensinya At-Thaharah secara bahasa berarti keadaan bersih dari kotoran, baik kotoran inderawi seperti najis air seni, maupun …Read the Rest

Kewajiban Mengamalkan Al Quran dan As Sunnah

Kewajiban Mengamalkan Al Quran dan As Sunnah
February 6, 2015
Artikel Islam

Hampir tidak terhitung banyaknya dalil dari Al-Quran dan as-Sunnah yang menunjukkan kewajiban mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah shallallahu alaih wa …Read the Rest

Tauhid, Mengesakan Allah Dalam Hak dan Sifat

Tauhid, Mengesakan Allah Dalam Hak dan Sifat
January 30, 2015
Artikel Islam

Tauhid adalah mengesakan Allah Azza wa Jalla terkait dengan hak dan sifat yang hanya dimiliki oleh-Nya. Sedangkan syirik adalah menyamakan …Read the Rest

Tauhid, Yang Paling Awal dan Paling Akhir

Tauhid, Yang Paling Awal dan Paling Akhir
January 23, 2015
Artikel Islam

Sesungguhnya Tauhid merupakan perkara paling awal dan paling akhir, juga sisi lahir dan sisi batin dari agama Islam. Ia adalah …Read the Rest

Yang Membatalkan Keislaman Kita (2)

Yang Membatalkan Keislaman Kita (2)
January 23, 2015
Artikel Islam

Menjadikan Sesuatu Sebagai Perantara Antara Seseorang dengan Allah Taala Seseorang yang menjadikan sesuatu sebagai perantara antara dirinya dengan Allah; ia …Read the Rest

Yang Membatalkan Keislaman Kita

Yang Membatalkan Keislaman Kita
January 16, 2015
Artikel Islam

Pembatal keislaman disebut juga dengan sebab-sebab kemurtadan. Setiap muslim harus mengerti hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan seseorang menjadi murtad, …Read the Rest

Pintu Taubat Selalu Terbuka

Pintu Taubat Selalu Terbuka
January 9, 2015
Artikel Islam

Taubat dalam bahasa arab berasal dari kata kerja taaba yang bermakna kembali, rujuk dan menyesal. Adapun menurut syariat, taubat adalah …Read the Rest

Kaum Wanita Dalam Pandangan Islam

Kaum Wanita Dalam Pandangan Islam
January 2, 2015
Artikel Islam

Kedudukan Wanita Di Masa Sebelum Islam Yang dimaksud dengan masa sebelum Islam adalah masa jahiliyah yang dilalui oleh bangsa Arab …Read the Rest

Hukum Islam Berkenaan Dengan Kalangan Non Muslim

Hukum Islam Berkenaan Dengan Kalangan Non Muslim
December 26, 2014
Artikel Islam

Pengertian Non Muslim Kalangan non muslim adalah mereka yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad shallallahu alaih wa sallam, dan tidak …Read the Rest